Govyachya kinaryav Song Lyrics

Govyachya kinaryav Song Lyrics starring Suhrud Wardekar  SIddhi Patne song beautifully sung by Pravin koli and Yogita koliGovyachya kinaryav Song Lyrics


Song Credits :

Music: Pravin koli  - Yogita koli 
Singer: Shubhangi Kedar, Rajneesh Patel and Pravin koli 
Lyricist: Kumar Suresh Divekar
Music Arranger:  Dhruvan Moorthy 
Studio: Phoenix Studio And Kabeera Studio


Govyachya kinaryav Song Lyricsहैय्या हो…….

रुपेरी वाळू , सोनेरी लाटा 
त्याव माझ व्हरक तरतय …..२ 
कोने देशी नेऊ, कोने गावी नेऊ 
सांग तुझे मनान काय गरतय……३

गोव्याच्या किना-याव, नाखवा व्हरीन नेशील का 
निले सागरी दुनियेची सफर देशील का

नको बघु अस, मनी होतय कस 
माझे कालजान भरली रं लाज
तुझे नजरच्या जाल्यामंदी 
काळीज गुतल आज

गोव्याच्या किना-याव, नाखवा व्हरीन नेशील का 
गोव्याच्या किना-याव, नाखवा बेगीन नेशील ना…..

इच्छा तुझे मनी…..
येवो माझे ध्यानी
न सांगता समजल का 
त्या गोव्याचे बाजारानु
हात हाती देशील का

एैशे गोवे शहरान जरी नेशील सांगण 
एक हौस माझी पुरवाल का 
माझे एकवीरा माऊलीच, दर्शन घडवाल का

रुपेरी वाळू, सोनेरी लाटा 
त्याव माझ व्हरक तरतय …..२ 
कोने देशी नेऊ, कोने गावी नेऊ 
सांग तुझे मनान काय चाल्लय……

कोने देशी नेऊ , कोने गावी नेऊ
सांग तुझे मनान काय घरतय…….

Govyachya kinaryav Song Lyrics Govyachya kinaryav Song Lyrics Reviewed by Marathi Lyrics on August 12, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.