Aai Tuz Deul Song Lyrics

Aai Tuz Deul Song is Ekvira Koligeet song beautifully sung by YOGESH AGRAVKAR


Song Credit:

Song Title: Aai Tuz Deul
Singer: Yogesh Agravkar
Lyrics: Yogesh Agravkar
Aai Tuz Deul Song Lyrics 


आई तुझ देऊळ
ग आई तुझं देऊळ साजतय गुलाले डोंगरान....
पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान...
आई तुझं देऊळ साजतय गुलाले डोंगरान ग
गुलाले डोंगरान ...
पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान ग
चैता चे महिन्यान ...
           
पायरी ऐक ऐक चढतान आई नाव तुझ ओठान
नाय सुद मला कनाची भरलय रुप तुझ डोल्यान
आयलो पायाशी आय तुझे घे मना पदरान ग
घे मना पदरान ....
पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान ग
चैता चे महिन्यान ...
           
तुझा मानाचा मान घेवुन येतान भक्तया कार्ले डोंगरावर
वारं घुमे अंगान.. तुझे संगाण कोंम्र उरवतान देवलावर
तुझे नावाने नाव डुलतय दरयांन सागरांन ग
दरयांन सागरांन...
पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान ग
 चैता चे महिन्यान ...
     
ईच्छा हाय दरवषाची माय तुझ्या गो भेटीची
घेवुन पोरा बालांना ओटी भरतान नवसाची
कार्ले डोंगराला नुर येतय जञचे दिसान ग
जञचे दिसान. ...
पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान ग
चैता चे महिन्यान ...
Aai Tuz Deul Song Lyrics Aai Tuz Deul Song Lyrics Reviewed by Marathi Lyrics on August 12, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.